Wieruszowski Dom Kultury
A A A zmień czcionkę
zmień kontrast

Wieruszowski Dom Kultury

Wieruszowski Dom Kultury Wieruszowski Dom Kultury

Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - zarząd

Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku - zarząd


Dyżur zarządu WUTW 
wtorek od godz. 16:00- 18:00
środa od godz. 10:00- 12:00


---------------------------------------------------------------------

Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował swoją działalność w 2008 roku jako sekcja WDK.

Zarząd reprezentują:
Danuta Małecka- przewodnicząca zarządu WUTW
Urszula Fusek- zastępca przewodniczącego WUTW
Zdzisława Pospiech
Urszula Lewińska
Ewa Badeńska

W ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku członkowie korzystają z różnych form aktywności.
Słuchacze uczestniczą systematycznie w wybranych zajęciach:
- aerobiku,
- zajęć tanecznych,
- gimnastyki korekcyjnej,
- muzykoterapii,
- zajęć kulinarnych,
- języka angielskiego,
- języka niemieckiego,
- historii.

Regularnie organizowane są
- wyjazdy na basen,
- Nordic Walking,
- nauki rysunku,
- wyjazdy do teatru
- wycieczki krajowe,
- wykłady tematyczne,
- taneczne wieczorki integracyjne,
- występy i kiermasze.

Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy ponad 200 aktywnych członków.

Regulamin WUTW (do pobrania)
Zajęcia organizowane przez WUTW

D
eklaracja przystąpienia do sekcji WUTW (do pobrania)
Deklarację należy złożyć w siedzibie WDK.