A A A zmień czcionkę
zmień kontrast

Wieruszowski Dom Kultury

Odwiedź nas
ul. Rynek 8/9, Wieruszów
Zadzwoń do nas
tel. 62 784 10 80

Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku za rok akademicki 2016/2017

---------------------------------------------------------------------

Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurował swoją działalność w 2008 roku jako sekcja WDK.

Zarząd reprezentują:
Małgorzata Hącia,
Danuta Małecka,
Urszula Fusek,
Henryka Biegańska
Zdzisława Pośpiech

W ramach działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku członkowie korzystają z różnych form aktywności.
Słuchacze uczestniczą systematycznie w wybranych zajęciach:
- aerobiku,
- zajęć tanecznych,
- gimnastyki korekcyjnej,
- muzykoterapii,
- zajęć kulinarnych,
- języka angielskiego,
- języka niemieckiego,
- historii.

Regularnie organizowane są
- wyjazdy na basen,
- Nordic Walking,
- nauki rysunku,
- wyjazdy do teatru
- wycieczki krajowe,
- wykłady tematyczne,
- taneczne wieczorki integracyjne,
- występy i kiermasze.

Wieruszowski Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy ponad 200 aktywnych członków.

Regulamin WUTW (do pobrania)

D
eklaracja przystąpienia do sekcji WUTW (do pobrania)
Deklarację należy złożyć w siedzibie WDK.