A A A zmień czcionkę
zmień kontrast

Wieruszowski Dom Kultury

Odwiedź nas
ul. Rynek 8/9, Wieruszów
Zadzwoń do nas
tel. 62 784 10 80

Warsztaty i zajęcia stałe

Studio piosenki

Studio piosenki

Studio piosenki powstało w marcu 2005 roku. Tworzą je młodzi wokaliści, którzy chcą i potrafią śpiewać piosenki nie tylko w domu, ale także przed publicznością. Mają do dyspozycji salę prób, sprzęt nagłośnieniowy oraz podkłady instrumentalne do piosenek. 

Spotkania odbywają się w każdy czwartek i obejmują: ćwiczenia oddechowe, dykcyjne, emisyjne i interpretacyjne, pracę nad wybranymi utworami. Ich celem jest poprawna technika oddechowa, emisja, właściwa akcentacja, poprawna wymowa, rozwój słuchu muzycznego oraz nabycie umiejętności swobodnego funkcjonowania na scenie.  Młodzi wokaliści uczą się również prawidłowej pracy z mikrofonem, przygotowują się do występów, konkursów, przeglądów. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby zostaje im zapewniona opieka logopedyczna.

Repertuar jest dobierany z uwzględnieniem możliwości uczestników, po uprzednim rozpoznaniu  indywidualnych predyspozycji każdego z nich.  Istota pracy nad nim to pokazanie w jaki sposób należy podejść do warstwy tekstowej i muzycznej, by stały się one czytelne dla odbiorcy i jednocześnie przekazywały intencje wykonawcy.  

prowadzący: Renata Nowicka
 Zajęcia odbywają się w grupach, każdy uczestnik ustala godzinę zajęć indywidualnie z prowadzącą

Wszystkich chcących dołączyć do Studia piosenki prosimy o kontakt z WDK.
Koszt: 50 zł/miesiąc
 

powrót