A A A zmień czcionkę
zmień kontrast

Wieruszowski Dom Kultury

Odwiedź nas
ul. Rynek 8/9, Wieruszów
Zadzwoń do nas
tel. 62 784 10 80

Aktualności

Zakończenie prac nad renowacją pominika

Zakończenie prac nad renowacją pominika

Renowacja pomnika ku czci poległych w walkach o niepodległość Polski w latach 1914-1920 oraz poległych i pomordowanych w latach 1939 – 1945” położonego przy zbiegu ulic Kępińskiej i Kolejowej w Wieruszowie-Podzamczu została zakończona. Obchody 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które zgromadziły licznie mieszkańców Wieruszowa, odbyły się już w nowej estetyce tego miejsca.

Pierwotnie w miejscu tym wzniesiony był pomnik poświęcony powstańcom wielkopolskim. Pomnik ten z 1925 r. został zniszczony przez hitlerowców. Nowy, odtworzony pomnik poświęcony poległym w walkach o niepodległość Polski w latach 1914-1920 oraz poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej został odsłonięty 27.XII.1983 r. Na ścianach postumentu zamocowane zostały czarne granitowe tablice upamiętniające wydarzenia, którym poświęcony został obelisk.

Przez wiele lat pomnik nie był odnawiany. Pojawiły się liczne ubytki w tynku, metalowe elementu uległy korozji, a drzewa i krzewy nadmiernie wybujały. Rok jubileuszu 100.lecia odzyskania przez Polskę niepodległości skłonił środowisko miasta do podjęcia prac renowacyjnych. Wieruszowski Dom Kultury wystąpił z wnioskiem o dotację do dwóch podmiotów: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Polskiej Grupy Energetycznej. Starania te zakończyły się sukcesem i w ramach dotacji 16000 z MKiDN wykonano następujące prace: skucie i naprawa niestabilnych tynków pomnika, montaż obróbek blacharskich, wyrównanie terenu wysypanie kamienia ozdobnego oraz nasadzenie nowych roślin.

Druga dotacja z Fundacji PGE w kwocie 9 950 zł. pozwoliła na wycinkę drzew i krzewów, remont schodów, odnowienie elementów metalowych, słupków i łańcucha okalającego pomnik.

W rezultacie osiągnięto zdecydowaną poprawę estetyki miejsca, sprzyjającą organizowanym tu obchodom ważnych uroczystości patriotycznych.

Fundatorom tej inwestycji w imieniu społeczności Wieruszowa składamy serdeczne podziękowania. Jak również wykonawcy remontu właścicielowi firmy Wo-mal panu Wojciechowi Sembie za zaangażowanie w prace projektowe i profesjonalne wykonanie.


Projekt "Wieruszowskie miejsca pamięci" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochądzących z Funduszu Promocji Kultury.

Galeria

powrót