A A A zmień czcionkę
zmień kontrast

Wieruszowski Dom Kultury

Odwiedź nas
ul. Rynek 8/9, Wieruszów
Zadzwoń do nas
tel. 62 784 10 80

Aktualności

Konkurs na świąteczny karmnik dla ptaków!

Konkurs na świąteczny karmnik dla ptaków!

                                              A gdyby tak ptakom zorganizować fajne domki na zimę? 

Regulamin konkursu na
 "Świąteczny karmnik dla ptaków"

       

do 5 grudnia- składanie prac
od 6 grudnia-godz. 17:00- wystawa karmników 
14 grudnia, godz. 12:00- rozwiązanie konkursu 
                        
 

1. Organizatorem konkursu jest Wieruszowski Dom Kultury
(ul. Rynek 8/9, 98-400 Wieruszów, wdk@wdkwieruszow.pl).
2. Konkurs na charakter lokalny i ogranicza się do uczestników z Powiatu Wieruszowskiego.
 
3. Cele konkursu:
 
- pobudzanie aktywności artystycznej dzieci i młodzieży,
 
- rozwijanie zdolności manualnych,
 
- inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych,
 
- wymiana artystycznych doświadczeń dzięki konkursowej konfrontacji,
 
- podjęcie tematu ekologii i recyklingu, upcyklingu,
 
- zainteresowanie losem zwierząt, nauka empatii i szacunku dla zwierząt.
 
4. Przedmiotem konkursu jest, wykonanie 
KARMNIKA DLA PTAKÓW w świątecznych   aranżacjach .
 Karmniki  mogą być  wykonane w dwóch kategoriach:
 
- I – metodą recyklingu (kartony po mleku, zużyte opakowania po płynach stanowiące główną konstrukcje itp, metody mieszane: recykling z materiałami naturalnymi)
 
- II – tylko z materiałów naturalnych (drewno, listewki, szyszki itp)
 
- Karmnik powinien być pomalowany, oklejony lub ustrojony w atrybuty świąteczne lub zimowe, według pomysłu i aranżacji dzieci.
- Dopuszczalna każda forma fantazji i wielkość karmnika.
- Użyte materiały, farby, dodatki dekoracyjne muszą być bezpieczne dla zwierząt i odporne na wilgoć.
- Karmnik musi posiadać dobrze zamocowaną zawieszkę na której można zawiesić bądź przytwierdzić domek do drzewa, balkonu itp.
- Wielkość karmnika nie podlega ocenie.
 
5. Kategorie konkursowe
 
- dzieci w wieku przedszkolnym (dopuszczalna pomoc rodziców),
 
- dzieci z klas I-III
 
- dzieci z klas IV-VIII
 
- uczniowie szkół średnich i dorośli 
 
6. Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę do konkursu. Każda praca MUSI zawierać dane autora przymocowane do pracy. Imię i Nazwisko, kategoria konkursu i telefon,  Prace konkursowe wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy składać w pokoju nr 14 w Wieruszowskim Domu Kultury do dnia 5 grudnia  2019 r
 
7. Organizator powołuje Komisję Konkursową, która ocenia prace konkursowe.
Ocenie będzie podlegać zgodność z wytycznymi regulaminu:
- ogólny wyraz artystyczny, estetyka wykonania,
- oryginalność pomysłu,
- stopień trudności wybranej techniki.
Komisja konkursowa przyzna nagrody dla laureatów w każdej kategorii wiekowej. Komisja ma prawo przyznania dwóch równorzędnych miejsc i wyróżnień, ma także prawo nie przyznać miejsc i wyróżnień w danej kategorii. Ocena Komisji jest ostateczna i niepodważalna.
 
8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Jarmarku Wielkanocnego w Wieruszowskim Domu Kultury w dniu 14 grudnia   roku o godzinie 12:00, podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego.
 
UWAGA!
Jeśli uczestnik konkursu wyrazi zgodę to karmnik zostanie przekazany  na cele charytatywne.
KARMNIK ZA KARMĘ!!!

Podczas jarmarku zostanie zorganizowana „ Akcja: PIES BOŻONARODZENIOWY"” Mieszkańcy, karmniki  będą mogli dostać za karmę, smycz, ciepłe koce lub psią zabawkę. Zebrane przedmioty zostaną przekazane do schroniska „ Psia Ostoja” w Wieruszowie.
 
Uczestnik przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i jej prezentacji na stronie WDK. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.
 
 

Pliki do pobrania


powrót