A A A zmień czcionkę
zmień kontrast

Wieruszowski Dom Kultury

Odwiedź nas
ul. Rynek 8/9, Wieruszów
Zadzwoń do nas
tel. 62 784 10 80

Aktualności

Konkurs na piosenkę ! Lata 20, lata 30!

Konkurs na piosenkę ! Lata 20, lata 30!

Zapraszamy wszystkie osoby śpiewające  do wzięcia udziału w konkursie na jedną piosenkę z lat 20, lat 30!
Konkurs odbędzie się w plenerze, 29 września, podczas Ostatniego Jarmarku Miejskiego w Wieruszowie.
Link do wydarzenia 
 Regulamin konkursu na piosenkę
 
„Lata 20 lata 30 ”

1. Cel konkursu:
- upowszechnianie repertuaru piosenki zapomnianej,
- popularyzacja muzyki z lat 20 i lat 30, XX wieku,
- wyzwalanie artystycznej emocji, inspiracji twórczych,
 
2. Organizator:
 Wieruszowski Dom Kultury
 
3. Patronat:
Tugazeta.pl
 
4. Uczestnicy:
Uczniowie, osoby dorosłe,
 
5. Termin konkursu:
29 września 2019 roku - godzina 13:00 Wieruszowski Rynek,
 
6. Kategorie konkursowe:
- konkurs tylko dla solistek i solistów,
- bez kategorii wiekowej, 
 
7. Uczestnik konkursu zobowiązuje się:
- przygotować jeden utwór muzyczny z okresu lat 20 i 30, XX wieku,
- dostarczyć własny podkład muzyczny,
- przygotować charakteryzację odpowiednią do wykonywanej piosenki,
- dostarczyć kartę zgłoszenia do dnia 15 września 2019r,
Zgłoszenia do konkursu należy składać do 15 września w WDK, osobiście lub pocztą elektroniczną na adres: wdk@wdkwieruszow.pl z dopiskiem „Konkurs piosenki lata 20, lata 30 ”, (wzór zgłoszenia na www.wieruszow.pl)
O kolejności występu decyduje data zgłoszenia,
 
8 . Kryteria oceny:
- dobór repertuaru do możliwości wykonawcy,
- ogólny wyraz artystyczny,
- sposób wykonania,

9. Organizator zapewnia stronę techniczną. 

10. Nagrody:
 W konkursie zostaną przyznane w poszczególnych kategoriach I, II, III miejsca 
  Laureaci otrzymają;
 
I miejsce- nagroda 300 zł, oraz możliwość nagrania utworu w studio nagrań w formacie mp3,
 
II miejsce- nagroda 200 zł, oraz możliwość nagrania utworu w studio nagrań w formacie mp3,
 
III miejsce- możliwość nagrania utworu w studio nagrań w formacie mp3,
 
KARTA ZGŁOSZENIAKonkurs dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.
 
                                                                                  

Pliki do pobrania


powrót